لیست فایل ها - صفحه 2

پاورپوینت معماری سبک خراسانی

دانلود پاورپوینت با موضوع معماری سبک خراسانی دارای 13 اسلاید و با فرمت .pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد. تعداد اسلاید :13اسلاید فرمت فایل: .pptx و قابل ویرایش آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرا...

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت معماری روم

دانلود پاورپوینت با موضوع معماری روم دارای 20 اسلاید و با فرمت .pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد. تعداد اسلاید :20اسلاید فرمت فایل: .pptx و قابل ویرایش آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس نام ...

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فضای معماری مدرسه

دانلود پاورپوینت با موضوع فضای معماری مدرسه دارای 5 اسلاید و با فرمت .pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد. تعداد اسلاید :5اسلاید فرمت فایل: .pptx و قابل ویرایش آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس ...

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت عایق کاری

دانلود پاورپوینت با موضوع عایق کاری دارای 14 اسلاید و با فرمت .pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد. تعداد اسلاید :14اسلاید فرمت فایل: .pptx و قابل ویرایش آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس به نام...

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ظوابط طراحی موزه

دانلود پاورپوینت با موضوع ظوابط طراحی موزه دارای 16 اسلاید و با فرمت .pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد. تعداد اسلاید :16اسلاید فرمت فایل: .pptx و قابل ویرایش آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفران...

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت طراحی مدارس ابتدایی

دانلود پاورپوینت با موضوع طراحی مدارس ابتدایی دارای 69 اسلاید و با فرمت .pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد. تعداد اسلاید :69اسلاید فرمت فایل: .pptx و قابل ویرایش آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفر...

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت روشهای عقدقرارداد

دانلود پاورپوینت با موضوع روشهای عقدقرارداد دارای 13 اسلاید و با فرمت .pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد. تعداد اسلاید :13اسلاید فرمت فایل: .pptx و قابل ویرایش آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفران...

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تعريف موزه

دانلود پاورپوینت با موضوع تعريف موزه دارای 4 اسلاید و با فرمت .pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد. تعداد اسلاید :4اسلاید فرمت فایل: .pptx و قابل ویرایش آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس به نام ...

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بیمارستان بخش قلب

دانلود پاورپوینت با موضوع بیمارستان بخش قلب دارای 19 اسلاید و با فرمت .pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد. تعداد اسلاید :19اسلاید فرمت فایل: .pptx و قابل ویرایش آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفران...

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی